Εξωτερικές Περσίδες

Τα συστήματα εξωτερικών περσίδων με υαλοπίνακες που προσφέρει η iGlass, έχουν μελετηθεί με αποκλειστικό στόχο να παρέχουν ιδανικές συνθήκες εργασίας και διαμονής στον χώρο που έχουν τοποθετηθεί. Η χρήση τους είναι εύκολή και απλή, δίνοντας την ευκολία στον χρήστη να ρυθμίζει τα επίπεδα του εισερχόμενου φωτός στον χώρο και κατ’ επέκταση την θερμοκρασία του ίδιου του εσωτερικού χώρου.
Top