Θερμενόμενες μεμβράνες

Οι θερμενόμενες μεμβράνες αποτρέπουν την δημιουργία θολώματος από υδρατμούς, κατά την διάρκεια του μπάνιου, και κρατάνε τον καθρέπτη στεγνό για να μπορούμε να τον χρησιμοποιούμε ανά πάσα στιγμή.
Top