Τρίπλεξ

Οι υαλοπίνακες τρίπλεξ αποτελούνται από δύο ή και περισσότερα τζάμια κολλημένα μεταξύ τους, με ένα ή και περισσότερα στρώματα μεμβρανών. Οι μεμβράνες αυτές έχουν διάφορες ιδιότητες όπως ενεργειακές ή ηχομονωτικές. Η βασική διαφορά μεταξύ ενός τρίπλεξ γυαλιού με ένα απλό φλόατ υαλοπίνακα δεν είναι οι μηχανικές του ιδιότητες αλλά η συμπεριφορά του κατά την θραύση. Ένας τρίπλεξ υαλοπίνακες δεν καταρρέει ανεξέλεγκτα ενώ παραμένει στην θέση του μέχρι να αντικατασταθεί από νέο.
Top