Έτοιμες Ντουζιέρες & Βάσεις

Οι έτοιμες καμπίνες ντουζιέρας προσφέρονται σε δύο σχήματα (τετράγωνη & ημικυκλική) από την iGlass με στόχο την γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση των καμπινών πάνω στις βάσεις και όχι απευθείας πάνω στο πάτωμα. Για τον λόγο αυτό η iGlass διαθέτει τις αντίστοιχες βάσεις για τα δύο είδη καμπίνων που προσφέρουμε

παρουσίαση έτοιμων ντουζιέρων

τεχνικά χαρακτηριστικά

οδηγός εγκατάστασης

PRY 113-1 PRY 113-3 PRY 113-5 113-7

Top