Ανακλαστικοί υαλοπίνακες

Στους ανακλαστικούς υαλοπίνακες η επίστρωση εφαρμόζεται μέσο της πυρολιτικής διαδικασίας, την στιγμή της εξόδου του υαλοπίνακα από τον φούρνο με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά σταθερή. Οι ανακλαστικοί υαλοπίνακες λόγο των ενεργειακών ιδιοτήτων τους και λόγο της αυξημένης αντανάκλασης, δημιουργώντας ένα αίσθημα ιδιωτικότητας, είναι αρκετά διαδεδομένοι στα αρχιτεκτονικά έργα στις αστικές περιοχές. Προσφέρονται σε διάφορους χρωματισμούς, με αποτέλεσμα να γίνονται ιδανικές λύσεις στα χέρια των αρχιτεκτόνων

SGG MIRASTAR COOLLITE ST REFLECTASOL ANTELIO AGC STOPSOL CLASSIC S.S. CLASSIC STOPSOL SUPER SILVER S.S. SUPER SILVER

Top