Αντιανακλαστικά

Οι υαλοπίνακες αυτοί είναι κοινοί λευκοί υαλοπίνακες, οι οποίοι υποβάλλονται σε χημική επιφανειακή επεξεργασία. Οι ιδιότητα που αποκτούν μετά την κατεργασία αυτή, είναι ότι αποκτούν εξαιρετική αντιανακλαστική δράση, εφόσον είναι σε επαφή με το προς παρατήρηση υποκείμενο. Έτσι προσφέρουν ξεκάθαρη ενόραση, απαλλαγμένη από τις ανεπιθύμητες αντανακλάσεις που συνήθως αλλοιώνουν την εικόνα που κοιτάμε. 

PILKINGTON OPTIVIEW

Top