Αντιβανδαλιστικά τρίπλεξ

Τα αντιβανδαλιστικά τρίπλεξ αποτελούν μία γκάμα ειδικών υαλοπινάκων, που στόχο έχουν την προστασία των χώρων που χρίζουν την ανάλογη προστασία. Τα αντιβανδαλιστικά τρίπλεξ πιστοποιούνται σύμφωνα με τα Ευρωπαικά στάνταρ κατά EN356. Η κατάταξη των συγκεκριμένων υαλοπινάκων βασίζεται στην επιδόσεις που έχουν κατά την διάρκεια των δοκιμών και όχι με βάση την σύνθεσή τους.

P1A P2A P3A P4A P5A P6B P7A P8A

Top