Κινητές οροφής

Σύστημα σκίασης με περιστρεφόμενες ή σταθερές περσίδες από υαλοπίνακα ή προφίλ αλουμινίου. Με την χρήση στεγανού προφίλ περσίδας, στην κλειστή θέση δημιουργείται στεγανή επιφάνεια. Μπορούν να τοποθετηθούν οριζόντια, σε μορφή πέργκολας, είτε κατακόρυφα σε μορφή ανεμοφράκτη. Η τοποθέτηση της οριζόντιας επιφάνειας μπορεί να γίνει είτε επί κολωνών αλουμινίου ειδικά διαμορφωμένων για διέλευση υδρορροής (αν πρόκειται για στεγανή κατασκευή), είτε επί χαλύβδινης κατασκευής ή κατασκευής από σκυρόδεμα.

παρουσίαση κινητών οροφής

τεχνικά χαρακτηριστικά

Οδηγός εγκατάστασης

Top