Κινητές

Περιστρεφόμενες ή σταθερές περσίδες από securit υαλοπίνακα, με τάπες αλουμινίου κατάλληλα διαμορφωμένες για την τοποθέτηση του άξονα και του συστήματος μετάδοσης της κίνησης.

παρουσίαση κινητών σταθερών περσίδων

τεχνικά χαρακτηριστικά

Οδηγός εγκατάστασης

Top