Διάφανα (λευκά) τρίπλεξ

Τα διάφανα τρίπλεξ είναι κατασκευασμένα από δύο ή και περισσότερα λευκά γυαλιά, που μεταξύ τους υπάρχει μία ή και περισσότερες μεμβράνες που τα κολλάνε, σύμφωνα με τα στάνταρ EN 12543. Κριτήρια επιλογής του γυαλιού τρίπλεξ σε σχέση με τους απλούς υαλοπίνακες αντίστοιχου πάχους είναι η ασφάλεια, η προστασία και η ηχομόνωση που προσφέρουν σε σχέση με τους απλούς υαλοπίνακες. Τα διάφανα τρίπλεξ είναι κατασκευασμένα από μεμβράνες PVB. Ο αριθμός των μεμβρανών κατά κύριο λόγο είναι από 1 έως 2, ενώ ειδική κατηγορία αποτελεί η ακουστική μεμβράνη

Top