Μολυβδύαλος

Οι υαλοπίνακες ακτινοπροστασίας είναι υαλοπίνακες στους οποίους κατά το στάδιο της κατασκευής, προστέθηκε στο αρχικό μείγμα πρώτων υλών ικανή ποσότητα οξειδίου του μολύβδου (PbO). Το συστατικό αυτό έχει την ιδιότητα να αυξάνει δραματικά την ικανότητα του υαλοπίνακα να απορροφά ιονίζουσες (οι οποίες είναι εξαιρετικά επιβλαβής) ακτινοβολίες (ακτίνες χ, ακτίνες γ κλπ).

Top