Μονόδρομοι καθρέπτες

Οι Μονόδρομοι Καθρέπτες ή αλλιώς κατασκοπευτικοί (Spyglass) είναι λευκοί υαλοπίνακες με ειδική επίστρωση αργύρου, που στόχο έχουν την παρακολούθηση του χώρου χωρίς να γίνει αντιληπτός ο παρατηρητής. Για το καλύτερο αποτέλεσμα θα πρέπει η σχέση του σκοτεινού χώρου προς το φωτεινό να είναι 7:1

Top