Σταθερές

Σύστημα σκίασης με σταθερές περσίδες από securit υαλοπίνακα. Πλευρική στήριξη σε λάμα αλουμινίου. Οριζόντια και κατακόρυφη τοποθέτηση. Κουμπωτή τοποθέτηση με ειδικό εξάρτημα σε προφίλ κολώνας. Χρησιμοποιούνται κυρίως όταν θέλουμε να καλύψουμε ακάλυπτους χώρους ή σε ανοίγματα βοηθητικών χώρων (μηχανοστάσια κλπ.) ή μικρές κατασκευές.

παρουσίαση σταθερών περσίδων

τεχνικά χαρακτηριστικά

Οδηγός εγκατάστασης

Top