10-313 |+90° / 0° / -90°

Μεντεσές πλαϊνός γυαλί – τοίχο, +90° / 0° / -90°

10-313 | Αριστερός

10-314 | Δεξιός

τεχνικές προδιαγραφές

προδιαγραφές εγκοπών

Top