41-479

Βάση αλουμινίου 110×70, 6m

τεχνικές προδιαγραφές

Top