2 εποχών με ξελούρισμα

Οι ενεργειακοί υαλοπίνακες 2 εποχών είναι το βασικό συστατικό για την κατασκευή ενός παραθύρου. Μπορούν να συμμετάσχουν σε σύνθεση με διπλούς ή τριπλούς υαλοπίνακες και να προσφέρουν αυξημένο επίπεδο μετάδοσης του ηλιακού φωτός, καθώς και να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για την θέρμανση του χώρου.

GUARDIAN CLIMAGUARD PREMIUM 2 SGG PLANITHERM XN

Top