Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου

Η iGlass ανέλαβε το έργο εξωτερικών περσίδων για το κεντρικό κτήριο της Συνεταιριστικής τράπεζας Πελοποννήσου. Η κινητές εξωτερικές περσίδες βοήθησαν στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου και συνέβαλαν στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Useful Tags

Top