Μηχανισμοί Επαναφοράς Δαπέδου

Χρησιμοποιείται συνήθως σε γυάλινες πόρτες ,είναι βαρέως τύπου , κατάλληλοι για πόρτες έως 160 Kg και πλάτος έως 120 cm . Διαθέτουν λειτουργία STOP, δηλαδή ο μηχανισμός να συγκρατεί την πόρτα ανοικτή όταν την ανοίξετε σε γωνία 90 μοιρών. Διαθέτουν ρυθμιζόμενη ταχύτητα (0°-15°) Η μέγιστη γωνία ανοίγματος είναι 180° με εύρος λειτουργίας 0°-130°. Επίσης διαθέτουν καπάκι αλουμινίου που προστατεύει τον μηχανισμό από σκόνη . Είναι πιστοποιημένοι κατά EN 1154 και ταιριάζουν σε αριστερές και δεξιές πόρτες
Top