Εξαρτήματα Υαλόθυρων

Περιλαμβάνονται patch fittings (άνω – κάτω μεντεσέδες , κλειδαριά δαπέδου) , γωνίες και εξαρτήματα φεγγίτη σε διάφορα φινιρίσματα από διάφορους διεθνώς αναγνωρισμένους οίκους του εξωτερικού .
Top