Στέγαστρα

Οι αναρτώμενες γυάλινες όψεις (στέγαστρα) είναι η σύγχρονη εφαρμογή γυάλινων κατασκευών υψηλής αρχιτεκτονικής αισθητικής, που έχει εφαρμογή σε όλα τα σχεδιαστικά μοντέρνα κτήρια. Η εξειδικευμένη ομάδα μας παραδίδει μελέτες, σχέδια λεπτομερειών και εφαρμογής των κατασκευών, που με την κατασκευή ειδικών υαλοπινάκων καλύπτουν το σύνολο των σύγχρονων απαιτήσεων.
Top